Do you need help ? Just Email, Live chat or Call us

0837851410

Payment - แจ้งชำระเงิน

Payment - แจ้งชำระค่าบริการ

ท่านลูกค้าสามารถดูรายละเอียดกาารชำระเงินได้ดังนี้


ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ชื่อบัญชี
กสิกรไทย
โลตัสแคราย
582-2-09603-6
นาย ณัฐพร พูลสุขเสริม

หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีโดเมนให้ถูกต้อง support@i-nethosting.com

  • ถ้าหากทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking กรุณารอ 5 นาทีหลังจากการโอนแล้วถึงแจ้งชำระเงิน
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินของท่านให้ถูกต้องก่อนแจ้งชำระเงิน เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

Do you want to view Plans & Pricing ?

Follow the button in the right section.